. .

Посебни услуги

За посебни барања потребни се посебни решенија

Без оглед дали се работи за тежок транспорт, логистика за проект или големи настани или концерти – ДБ Шенкер е вашиот партнер за специјализирани решенија за логистика.

Придобивки за вас:

  • Сеопфатно портфолио што ви нуди решенија за сите ваши потреби
  • Експертски тим со многугодишно искуство што ве поддржува и ви помага да го пронајдете вистинското решение за вас.
  • Сигурна специјализирана опрема што ќе овозможи соодветно ракување со вашите стоки
  • Сите услуги се поддржани со напредни ИТ решенија што ви гарантираат ефикасни процеси и најголема можна транспарентност.

Без разлика кое решение за логистика ќе го изберете, ние ќе овозможиме беспрекорна интеракција помеѓу сите вклучени страни, оптимални процеси и ефективна организација на проектот.

Последно ажурирање: 16.12.2014

Кон почетокот на страната