. .

The page is printed

Договорна логистика / SCM

Целосна услуга во текот на целиот процес

Без разлика дали е набавка, управување со складиште, набавка за производство или дистрибуција – ние ви нудиме поддршка во целиот ваш вредносен синџир. Вршиме консолидација на текот на вашите стоки и информации и ви нудиме повисок квалитет за помала цена.

Што можете да искористите вие од нашите услуги:

Ќе ги намалите административните трошоци и ќе имате добивка од едноставната и ефикасна соработка во целиот синџир на набавка

 • Еден контакт партнер за протокот на информации помеѓу сите засегнати страни
 • Организација и спроведување на сите процеси во текот на вредносниот синџир
 • Собирање, прием, инспекција и складирање на вратена стока во согласност со нарачката, заедно со целокупната придружна документација

Транспарентноста во целиот синџир на логистика ви овозможува контрола и следење на сите процеси.

 • Активна контрола и приказ на целокупното движење на стоката со помош на висококвалитетна информатичка технологија за управување со складишта; следење на пратките во различни видови транспорт
 • Може да пристапите до сите информации секогаш кога ќе посакате во реално време.
 • Проактивни системи за рано предупредување што ја осигуруваат доставата.

 

Ние ќе ги намалиме вашите трошоци за транспорт со подобро планирање на пратката и оптимизирање на транспортните мрежи.

 • Структура и вмрежување на локации за претовар и логистика што ќе одговараат на потребите
 • Користење на транспортни системи, како што се парцијалните и целосните пратки, транспортот на општ товар и секојдневните рути во согласност со достапните капацитети и временски рамки
 • Синџири на мултимодален транспорт со придружна документација
 • Сеопфатен приказ на залихите во синџирот на набавка; покривање на процесите за управување со складиштето и инвентарот

Ние ви нудиме еколошки решенија.

 • Системи за пакување што може повторно да се искористат
 • Оптимизирање на рутата и модерен возен парк

Сертификат за заштита на животната средина во согласност со највисоките стандарди

Последно ажурирање: 16.12.2014

Кон почетокот на страната