. .

The page is printed

Договорна логистика / SCM

Целокупна услуга

Ние ќе управуваме со вашиот проект од првичната анализа па се до реализација.

Нашите експерти ќе ги идентификуваат вашите потреби и ќе работат заедно со вас за да се изготви специјализирано решение за локалните, регионалните или глобалните активности во логистиката.

Ние ви гарантираме стабилна и безбедна реализација на вашиот проект во целиот процес, од почетната деловна анализа до целосна реализација на проектот. Вие ќе ги искористите придобивките од нашите структуирани процеси и долгогодишното искуство на нашите експерти во работата на проекти.

Ние создаваме инфраструктура што е потребна за концептите што ги создаваме, ги спроведуваме планираните процеси и управуваме со реализација на решението.
Со вас ќе направиме тим што ќе значи успех за вашите проекти!

Зголеми сликаRundum-Service, DB Schenker

Чекор по чекор до Вашата дестинација - од планирањето на проектот ...

Projektmanagement, DB Schenker

... Да успешна имплементација.

Projektmanagement, DB Schenker

Последно ажурирање: 16.12.2014

Кон почетокот на страната