. .

The page is printed

Како да аплицирате

Клучот за вашата нова кариера во ДБ Шенкер

Материјалите од вашата апликација ни го даваат првиот впечаток за вас. Според тоа, вашата апликација треба да ни даде јасни информации во однос на вашите квалификации, интереси и личност.

Има четири начини за да аплицирате во ДБ Шенкер:

  • Преку нашата интернет страница, кое е подобро, бидејќи ни овозможува побрзо да ја обработиме вашата апликација.
  • Преку е-пошта, при што треба да ни испратите и воведно писмо во самата порака и да ги прикачите сите релевантни документи како PDF датотеки (максимално 5MB). Исто така, може да ни ја испратите вашата апликација по обична пошта:

ШЕНКЕР ДООЕЛ
Елена Минова
Човечки Ресурси
Ул.36 бб Индустриска зона Илинден
МК-1041 Скопје

  •  Ако во моментот не е слободно работното место за кое сте заинтересирани, но вие имате јасна идеја што барате, ние примаме и апликации без отворен повик. Секогаш бараме талентирани и мотивирани поединци!

Последно ажурирање: 08.11.2016

Кон почетокот на страната