. .

За ДБ Шенкер

Основни показатели

Основни показатели - Со повеќе од 95,000 вработени во околу 2,000 канцеларии, ДБ Шенкер ја потврдува својата лидерска позиција на пазарот.

ДБ Шенкер Австрија & Југоисточна ЕвропаПоказатели
Приходи (милиони евра)1.500
Вработени5.322
Пратки во копнениот транспорт8.065.793
Авионски пратки (t)89.094 Тони
Бродски транспорт (илјади ТЕУ)226.869
ДБ Шенкер Логистика во светот                    Показатели
Приходи (милиони евра)

14.857

Вработени (до 31.12.2012)

64.051

Канцелари

2.000

Вработени95.543
Авионски пратки извоз илјади (t)1.092
Бродски транспорт извоз (илјади ТЕУ)1.891
ДБ Шенкер железница во светот
Приходи (милиони евра)4.843

Превезуван товар (милиони тони)

390,1

Волумен (милиони м3)

104.259
Вработени30.925
Локации400
Локомотиви3.067
Возови дневно4.891

За повеќе информации за ДБ Шенкер погледнете го годишниот извештај на  "Deutsche Bahn AG".

Последно ажурирање: 16.12.2014

Кон почетокот на страната