. .

Нашата стратегија

Стратегија "DB Schenker 2020"

Нашата стратегија претставува основа за одржлив успех на ДБ Шенкер. Стратегијата ја опфаќа секоја димензија на одржливоста: Економски успех, општествена одговорност и заштита на животната средина.

До 2020 година, ние ќе бидеме профитабилен лидер на пазарот и ќе ги заземаме највисоките места на нашите целни пазари. Надградувајќи се врз долгорочната финансиска стабилност, ние ќе продолжиме да инвестираме во растечките пазари, новите бизниси и стручноста на нашите вработени. Ќе претставиме иновативни производи основани на успешни процеси и ИТ системи, така што нашите клиенти ќе бидат целосно задоволни со нашите водечки мрежи и индустриски решенија.

До 2020 година, ние ќе бидеме најголемиот работодавач во нашата индустрија. Ние сме разновидна и меѓународна компанија, која инспирира и привлекува луѓе од сите возрасти и професии. Ние го поддржуваме развојот на нашите вработени и им нудиме можности за локална и меѓународна кариера. Нашиот однос се основа на меѓусебна доверба и на нашата заедничка филозофија за лидерство. Нудиме работна средина што ги почитува индивидуалните потреби и вреднува сечиј придонес.

До 2020 година, ние ќе бидеме еко-пионер во нашата индустрија. Нашето портфолио на еколошки производи и стручност за еколошко консултанство се суштината на нашата стратегија. Тие придонесуваат со јасна конкурентна предност за нашите клиенти и за нас. ДБ Шенкер ќе се смета за референтна точка во однос на еколошката и енергетската ефикасност. Ние, исто така, се стремиме кон намалување на другите емисии, како што е бучавата, со цел да се зголеми општествената прифатливост на нашиот развој во иднина.

Нашата стратегија за 2020 година ги опфаќа сите димензии за одржливо и успешно работење. Таа ќе ни овозможи хармонија меѓу економските, социјалните и еколошките аспекти. Со нашата стратегија, ние ќе бидеме добро позиционирани и на добар пат за реализација на нашата визија:

Како профитабилен водач на пазарот, најголем работодавач и еко- пионер во нашата индустрија, до 2020 година ние ќе станеме водечки понудувач на услуги на интегриран транспорт и логистика.

ДБ Шенкер. Секогаш имаме решенија.

Последно ажурирање: 16.12.2014

Кон почетокот на страната