. .

The page is printed

Социјални аспекти

Извонреден работодавач

Можеме да останеме успешни на нашите пазари само ако вработуваме и задржиме мотивирана и квалификувана работна сила.

Тука се важни три клучни фактори: Висок степен на задоволство кај вработените, одржлив развој на персоналот и силна корпоративна култура. Меѓутоа, нашата идеја за општествена одговорност е многу над тоа да се биде извонреден работодавач. Исто така, сакаме да бидеме препознатлив член на општеството и ја нагласуваме нашата заложба кон оваа цел преку поддршката за проектите што се во корист на различни заедници.

Последно ажурирање: 16.12.2014

Кон почетокот на страната